access_time ma t/m vrij 09:00 - 16:30 uur

mail_outline info@advocaatwortelboer.nl

Advocaat Wortelboer logo

drafts

postadres

Kennemerstraatweg 4
1815 LA Alkmaar

phone

phone

072 7920 180

strafrecht boeken

PRIVACYVERKLARING ADVOCATENKANTOOR MR R.J. WORTELBOER

mr. Wortelboer vindt het belangrijk duidelijkheid te geven over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom is er deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van de website www.advocaatwortelboer.nl en van de diensten van mr. Wortelboer gaat u akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder (potentiële) cliënten, bezoekers van de website en alle overige personen die contact opnemen met het kantoor.

Welke gegevens worden verwerkt

Mr. Wortelboer verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan hem heeft verstrekt of die verstrekt worden via de website dan gegevens die worden ontleend aan andere bronnen, zoals Openbare Registers en Sociale Media.

Doeleinden

Mr. Wortelboer gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst waarin u hem opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische diensten alsmede facturatie van die diensten;
  • Het onderhouden van contact met u.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;

Rechtsgrond

Mr. Wortelboer verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming;
  • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
  • Wettelijke verplichting;
  • In verband met een gerechtvaardigd belang.

Delen van uw gegevens met derden

Gegevens worden alleen met derden gedeeld bij het behandelen van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen om gegevens te delen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is mr. R.J. Wortelboer. Het kantoor van mr. Wortelboer is gevestigd te Alkmaar aan de Kennemerstraatweg 4 (1817 MR). Voor eventuele vragen over deze privacyverklaring kunt u bellen met het kantoor op telefoonnummer 072 7920 180 of e-mailen naar info@advocaatwortelboer.nl